Flokemarked

Flokemarked

Floke har startet et månedlig markedskonsept, Flokemarked. Flokemarked popper opp en gang i måneden i Oslo, på sommeren i Prinsen Hage og på vinteren på Kulturhuset i Oslo. Markedene huser rundt 25 lokale og nasjonale standaktører hver måned. Flokemarked fokuserer på å gi nye konsepter en sjans hver gang, og har i tillegg til stands også workshops, konserter, filmvisninger og fokus på å henge, bli kjent og å skape community. Standaktørene kan være både små bedrifter og drive på hobbybasis, og markedene har fokus på å vise fram aktører som lager kunst, håndverk, vintage og secondhand. 


Markedskonseptet startet sommeren 2021 og over 100 standaktører og 200 unge kreative har vært med siden start. Flokemarked har også eget Floke crew med frivillige. Over 30 unge har fått jobberfaring gjennom å være med på å arrangere markedene. 


Markedene har blitt populære i byen, og flere standaktører, frivillige og deltakere har reist fra andre byer i landet for å bli med. Markedet har raskt etablert seg som en viktig kulturaktør i byen. Gjennom markedsføring gjennom Tiktok og Instagram har markedet særlig tiltrukket seg en målgruppe på unge mellom 13-30 år. Flokemarked har dermed blitt en viktig og voksende sosial og kulturell begivenhet i Oslo. 


Flokes markedskonsept har fått støtte av Oslo kommunes program Re:Start Oslo, og har Kulturhuset i Oslo som god og nær samarbeidspartner.

Tilbake til bloggen