Om Floke

Floke er en ideell organisasjon som lager plattformer der unge kreative kan få komme og lære, dele og vise frem sin kunst. 

Floke er delt inn i Floke Marked, Floke Skaperverksted og Floke Studio. Floke har nylig åpnet nytt lokale i Markveien 35B. Dette er hjemmet vårt - der finner du alt av Floke sine tilbud.

Flokes fremtidsvisjon er at unge kreative i Norge får en møteplass og en arena for å vise frem sin kunst. 

Floke Studio

Dette er Floke-butikken vår! Her finner du et håndplukket utvalg av unge, lokale kunstnere og vintage klær og interiør. Du finner alt fra håndstøpte lys og keramikk, til smykker, make-up, håndsydde puter og et utvalg Floke-merch.

Floke Skaperverksted

Floke Skaperverksted ligger i annen etasje i Markveien 35b, over butikken vår Floke Studio. I skaperverkstedet vårt får du tilgang til alt av utstyr du trenger til å skape dine drømmeprosjekter. Her har vi 400 kvm med utstyr som lar deg drive med keramikk, foto, sying, tegning, perling, maling, veving, print ++

Skaperverkstedet er et sosialt og kreativt community der du kan møte likesinnede og skape nye nettverk. Du kan skape noe eller bare henge med oss her. Vi tilbyr både månedlige medlemskap og drop-in dagspass.

Som medlem i skaperverkstedet får du mulighet til å være med å selge, stille ut og ha workshops på våre Flokemarkeder og selge det du lager i butikken vår Floke Studio. Egne betingelser gjelder for dette.

Floke Marked

Floke har startet et månedlig markedskonsept, Flokemarked. Flokemarked popper opp en gang i måneden i Oslo. Fremover holder vi til i våre nye lokaler i Markveien 35b, tidligere har vi om sommeren vært i i Prinsen Hage og på vinteren på Kulturhuset i Oslo.

Markedene huser rundt 30 lokale og nasjonale aktører hver måned. Flokemarked fokuserer på å gi nye konsepter en sjans hver gang, og har i tillegg til stands også workshops, konserter, filmvisninger og fokus på å henge, bli kjent og å skape community. Standaktørene er både små bedrifter og unge som driver på hobbybasis. Markedene har fokus på å vise fram aktører som lager kunst, håndverk, vintage og secondhand. 

Markedskonseptet startet sommeren 2021 og over 100 standaktører og 200 unge kreative har vært med siden start. Flokemarked har også eget Floke crew med frivillige. Over 30 unge har fått jobberfaring gjennom å være med på å arrangere markedene. 

Markedene har blitt populære i byen, og flere standaktører, frivillige og deltakere har reist fra andre byer i landet for å bli med. Markedet har raskt etablert seg som en viktig kulturaktør i byen. Gjennom markedsføring gjennom Tiktok og Instagram har markedet særlig tiltrukket seg en målgruppe på unge mellom 13-30 år. Flokemarked har dermed blitt en viktig og voksende sosial og kulturell begivenhet i Oslo. 

Flokes markedskonsept har fått støtte av Oslo kommunes program Re:Start Oslo, og har Kulturhuset i Oslo som god og nær samarbeidspartner.

Floke og FNs bærekraftsmål

Floke jobber etter FNs bærekraftsmål 3 og 12. Bærekraftsmål 3 er viktig for Floke. Floke jobber for å bedre unges mentale helse ved å skape muligheter for unge kreative til å føle mestring og mening gjennom å arrangere events og lage plattformer der unge kan møtes og dele sine lidenskaper og interesser. Mange unge har hatt det utfordrende under COVID-19. Klimakrise og krig i Europa gjør unges fremtid usikker. Dermed er det viktig for Floke å skape fysiske og digitale inspirerende møteplasser der likesinnede kan komme i kontakt og å lage lavterskeltilbud der man kan få prøve seg ut og få vist frem egne produkter. Bærekraftsmål 12 omhandler reduksjon av forbruk og å drive forsvarlig og bærekraftig. Miljø er viktig for Floke og det jobbes strukturelt med å drive så grønt og sirkulært som mulig. 

Hvor er Floke om 5 år? 

Om 5 år er Floke et stort internasjonalt community for unge kreative. De månedlige markedene kjøres fortsatt, og skaperverkstedet har vokst seg stort. Floke har en populær digital plattform der unge kreative kan selge sine produkter. Floke har også en medlemsbase og et digitalt community med unike workshops, forelesninger og forum. Det har gjennom Floke blitt enklere for unge kreative å møtes, skape sammen og å lage business av sin lidenskap og sine talenter. 

Floke Crew

Floke crew er Flokes fantastiske frivillige som er med å jobbe på Flokemarkedene som arrangeres en gang i måneden. Hvert marked har ca 10 frivillige, og det rulleres på frivillige slik at nye får mulighet til å få arbeidserfaring ved ulike oppgaver innen kulturarrangering. Floke er et community som ønsker å ta vare på sine fine frivillige, og for Floke crew arrangeres det sosiale events. 

Vil du være frivillig i Floke crew? Send oss en DM og skriv litt om deg selv og din motivasjon for å være med å arrangere Flokemarked.