Samling: Mentor

Skaperverkstedets utstyr

På Flokes skaperverksted kan man leie utstyr som:

- Symaskin

- Tegne- og maleutstyr

- Rokk

- Perleutstyr

- Leire